Ксимер
Deith dh'oine, bloede arse
Yuiss, m'evelienn vente caelm en tell
Elaine Ettariel Aep cor me lode deith ess'visit
Yn blath quo me darienn Aen minne uain tegen a me
Yn torn av muireann que eveigh e aep llea...

L'eassan Lamm feainne renn, ess'ell
Elaine Ettariel, Aep cor...

L'eassan Lamm feainne renn, ess'ell,
Elaine Ettariel,
Aep cor aen tedd teviel e given
Yn blath que me darienn
Ess yn e euellien a me
Que sh'aent te caelm a'veann minne me stiscea...